Praca NauczycielNumer oferty: StPr/20/0027 Obowiązki: wynikający z karty nauczyciela Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: logistyka Zawód: Pozostali nauczyciele...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0011 Obowiązki: prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, opieka nad dziećmi, współpraca z rodzicami, nauczycielami, prowadzenie dokumentacji (25 godzin tygodniowo) Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: przygotowanie...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0027 Obowiązki: Przekazywanie informacji edukacyjnej i zawodowej. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Pozostałe wymagania: Nauczanie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zgodnie z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0063 Obowiązki: nauczanie języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej wymiar czasu pracy: 15/18 etatu Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne Obsługa komputera Wykształcenie: wyższe (w tym...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0081 Obowiązki: praca z młodzieżą o charakterze dydaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych praca w zespole Wykształcenie: wyższe...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0080 Obowiązki: praca z młodzieżą o charakterze dydaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: praca w zespole Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Pozostałe wymagania: wykształcenie wyższe...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0017 Obowiązki: Obowiązki nauczyciela przedszkola, czynności opiekuńcze, dydaktyczne,wychowawcze.Praca w godz.6:30-16:00 Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: edukacja przedszkolna, specjalizacja:...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/19/1130 Obowiązki: nauczanie języka angielskiego w oddziale przedszkolnym Wymagania: Wymagania konieczne: Języki: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Filologia angielska Miejsce...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0044 Obowiązki: nauczanie przedmiotów zawodowych z zakresu informatyki. Godziny pracy 7.30-15.30 Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Miejsce...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl

Numer oferty: StPr/20/0022 Obowiązki: prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego w klasach III-VII szkoły podstawowej Wymagania: Wymagania konieczne: Języki: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły Umiejętności i uprawnienia: KWALIFIKACJE...
Centralna Baza Ofert Pracy – Wysłane przez: infopraca.pl
Otrzymuj powiadomienia e-mail z najnowszymi ofertami pracy dla zapytania: Nauczyciel
Zapisz e-mail